Organizacija

 

Društvo Acquamarin PROJEKTI osnovano je 2011. godine, kao član Acquamarin grupe (www.acquamarin.hr). Sjedište poduzeća je u Rijeci, a regionalna je podružnica smještena u Zagrebu.

Glavno područje našeg interesa je razvoj novih projekata, okrenutih učinkovitom trošenju ograničenih prirodnih resursa i zaštiti okoliša, te trgovina energentima. Naše aktivnosti  u potpunosti su usmjerene na komercijalni i industrijski sektor.

Prvi projekat koji smo pokrenuli odmah po osnivanju je ulazak na tržište prirodnog plina. Redovnim upravnim postupkom kod Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), dobivena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom. Do sada zatvoreno tržište prirodnog plina počelo se liberalizirati i mi među prvima ulazimo na ovo zahtjevno područje.

Osim već pokrenutog projekta opskrbe prirodnim plinom, već sada zajedno sa našim partnerima iz inozemstva aktivno radimo na razvoju nekoliko novih projekata. Napredak svih projekata možete pratiti na našoj web stranici.

Strategijom poslovanja predviđeno je i izdvajanje pojedinih projekata u samostalna društva, ali tek u trenutku kada to bude organizacijski i ekonomski opravdano.